GELİŞEN ÇOCUĞUN NİTELİKLERİ

GELİŞEN ÇOCUĞUN NİTELİKLERİ
. VE 2. SINIFLARDAKİ ÇOCUKLAR

DoğalØ olarak hareketlidir,kolaylıkla coşar
Elleriyle çalışmayıØ sever
Öğrenmeyi severØ
Her an ön planda olmakØ ister
İlgi yönü sınırlıdır,çok çabuk yorulurØ ,bıkar
Yaptığı işten gurur duyarØ
Kolaylıkla gururuØ zedelenir
Her an beraber çalışmaları sevebilir veya nefretØ edebilir
İmgeleme bağlı oyun ve öyküleri çokØ sever
Öğretmen ve arkadaşlarının alışkanlıklarına özellikle önemØ verir
Hala gizemli öz dünyasındaØ yaşamaktadır
Tutup,tadacağı yeni şeylerleØ ilgilenir
Mekanik ve hareket yetenekleri olan şeylere ilgiØ duyar
Her tür oyunu ,televizyonu ,bilgisayarı ,ailece gezmeleri veØ resimli kitapları sever
Aldatmaca oyunlarından zevkØ alır
Tüm çabalarına kişiliğini katarØ

3. VE 4. SINIFLARDAKİ ÇOCUKLAR

Göz –el ilişkisi gelişmiştirØ
İnsanlarınØ değişik türde olduğunu sezer
Kendine toplumda bir yerØ vermektedir
Sorumluluklar almayı,düzenli olmayı ve yeni ilişkilerØ kurmayı öğrenmektedir
Ayrı cinstekiler,ayrı topluluklarØ kurmaktadır
Bu gruplaşmalar bazen başkaldırmalarlaØ belirir
Resimli dergi ve gezi öykülerinden zevkØ duyar
Kendi ve yakındakilerinin evrimi ileØ büyümektedir
İşi üzerinde dana fazlaØ durabilmektedir
Çoğu kez çevresinin gülünç yönlerini görmeyeØ başlar
Doğadaki bitki hayvan ve başka varlıklarıylaØ ilgilenir
Spor ve çeşitli konulara karşı büyük bir eğilimØ belirir

5. VE 6. SINIFLARDAKİ ÇOCUKLAR

Doğru ve yanlışØ kavramları üzerinde kesin bir anlayışı vardır
Özel ilgilerØ üzerinde durur
Kendi cinsine bağlı değişik çalışmalaraØ girer
İşlerini güzel ve tam yapmak ister;dolayısıyla ona yolØ gösterecek birinin yardımı gereklidir
Okul dışı çevredeØ ilgilendiği şeylerle uğraşır
Sık sık büyükleriØ eleştirir
İlgi kaynağı ve çalışma yönünü dahaØ güçleştirmektedir
Kendine örnek aldığı bir kahraman hayranlığıØ içindedir
Kendi kendini tanır ve eleştirirØ
TopluØ halde çalışmayı sever

Gelişen çocuğun devir şeması

1. Öz anlatımın ilk belirtileri:
KARALAMA DÖNEMİ : ( 2-4 yaş arası)

2. İlk benzetme çabaları:
ŞEMATİK ÖNCESİ DÖNEM : (4-7 yaş arası)

3. Belirli bir biçimin geliştirilmesi:
ŞEMATİK DÖNEM : ( 7-9 yaş arası)

4. Gerçeğe özenti :
BAŞKALDIRMA DÖNEMİ : ( 9-11 yaş arası)

5. Gerçeği taklit :
MANTIK DÖNEMİ : ( 11-13 yaş arası)

6. Karar dönemi :
YARATICI EYLEMDE GENÇLİĞİN BUNALIMI

admin Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir