İşbirliği

İşbirliği

İşbirliği, yardımlaşma ve dayanışma içinde olarak, tek tek fertlerin gücünü aşan

meselelerin üstesinden gelmek için yapılan bir ortak aksiyondur. Cehalet,

fakirlik ve ihtilaf hastalıklarından kurtulma çaresi işbirliğinde saklıdır.

İŞBİRLİĞİ NELER GETİRİR?

İşbirliğinde başarılı olan insanlar karşılıklı saygı içindedirler. Birbirlerinin

konumlarına, mülklerine, düşüncelerine ve hislerine hürmet ederler. İşbirliği;

yardımlaşma, ekip çalışması, grup etkisi, şahs-ı manevi ve kolektif şuur

doğurur. İşbirliği yapan insanlar birbirinin güçlü noktalarından yararlanırlar,

motivasyonu kırıcı tenkitlerden kaçınırlar. Aralarında sağlıklı ve verimli bir

iletişim oluşur.

Centilmen oldukları için her zaman %50 – %50 beklentisine girmezler. İki taraf

da daha çok vermeye, daha az almaya çalışır. İşbirliği geliştikçe ve samimiyet

arttıkça taraflar bildiklerini saklamazlar. Rekabette ise bilgileri saklama ve

paylaşmama duygusu hakimdir. İşbirliğinde başarılı olan taraflar, dürüstlükten

taviz vermezler, zira neticede kendilerinin zararlı çıkacağının farkındadırlar.

İşbirliği bir emniyet doğurur. Birbirini manüple etme veya çıkarlarına alet etme

düşüncesine sevk etmez. İşbirliği yaptıkça birbirimize daha çok yakınlaşır ve

benzeriz. Rekabet ettikçe birbirimizden daha çok uzaklaşır ve farklılaşırız.

İhtilaf içinde olan ve işbirliği yapan insanların bazı vasıfları şu şekildedir:

İhtilaf içinde olan işbirliği yapan

Reaktiftir, Proaktiftir

Farklı noktalara dikkat eder. Benzer noktalara dikkat eder

Kusurlara takılıp kalır. Hoşgörülü ve alicenaptır

Her şeyi tenkit eder. Aşağılayıcı kritikte bulunmaz

Motivasyonunu kırar Teşvik ve takdir eder

Tahakküm eder. Yeteneklerinin gelişmesi için önünü açar

Rekabet eder. Yardımlaşma ve dayanışma içinde olur

Kıskanç ve bencildir. En yakın dost, en fedakar arkadaş, en güzel

takdir edici yoldaş ve en civanmert kardeştir.

İşbirliğini kolaylaştıran ve zorlaştıran bir takım unsurlar vardır. Bunların bir

kısmını da şu şekilde gösterebiliriz:

İşbirliğini kolaylaştıran unsurlar. İşbirliğini zorlaştıran unsurlar

Müşterek problemler, tehdit veya krizler. Sınırlı kaynaklar, zaman ve

enerji

Müşterek hedefler İnsani ilişkilerde eksiklikler

Yaşanılan yer Hükümet politikaları

Fertler arasındaki daha önceki samimiyet Fıtrat farklılıkları

Halk baskısı, bir kurumdaki olumsuz gruplasmalar

İletişim yetenekleri,kurumun sert normları

Azimli ve açık görüşlü bireyler, aşağıdaki gayretlerin yukarıdan

desteklenmemesi

Etkileşimden doğan fırsatlar, halkın karşı gelmesi, korku, şüphe

Teknoloji, özellikler iletişim teknolojisi, menfaat çatışması

Ancak işbirliği yapmak kolay değildir. Belli şartlara riayet gerektirir.

İŞBİRLİĞİNİN BAZI ŞARTLARI

1. İttihad-ı maksat (Vizyon birliği).

2. İttifak-ı vazife (Misyon birliği).

Bu iki şartın uzun vadeli olması isteniyorsa, sadece maddi değil, sosyal ve

manevi boyutlu olmasına da dikkat edilmelidir.

3. Aciz ve zayıf olduğunu fark etme.

4. Yanlış beklentileri önleyici gerçekçi hedefler ve planlar.

5. Paylaşırken centilmenlik.

6. İşbirliği şartlarının detaylı ve net bir şekilde yazılı olarak kaydedilmesi

ve sözleşme haline getirilmesi.

7. Hukuki ve manevi otorite.

8. Sürekli eğitim, yenilenme ve empati.

Aristo 21 yaşındayken Makedonya Kralı Phillip, 11 yaşındaki oğlu Alexander’a

ders vermesini rica eder. Geleceğin Büyük İskenderi çok zeki bir oğrencidir. Bir

gün matematik dersinde Aristo’ya “Bir kaç eder?” diye sorar. Aristo bir, birliğe

işaret eder, ikinin yarısıdır, yarımın iki katıdır gibi bir şey söylebilirdi.

Ancak bir gün düşünmek için izin ister. Döndüğünde genç öğrencisine şöyle cevap

verir: “Bir, binlere bedel olabilir”.

Birler az da olsalar, omuz omuza verdiklerinde binlerce birin gücüne

erişebilirler.

admin Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir