Meslekler

Meslekler

Coğrafya

Coğrafya Öğretmenliği

Felsefe Grubu Öğretmenliği

Eğitim İletişimi ve Planlaması

Ev İdaresi ve Aile Ekonomisi

Hukuk

Kamu Yönetimi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Psikoloji

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Siyaset Bilimi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Alman Dili ve Edebiyatı

Alman Dili ve Kültürü

Almanca Öğretmenliği

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Arap Dili ve Edebiyatı

Arapça Öğretmenliği

Bulgar Dili ve Edebiyatı

Fransız Dili ve Edebiyatı

Fransızca Öğretmenliği

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Elektronik Öğretmenliği

Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği

Tekstil Öğretmenliği

Adalet

Avrupa Topluluğu

Halkla İlişkiler

Moda Konfeksiyon

Radyo Televizyon Programcılığı

Turizm Rehberliği

Turizm ve Otelcilik

Bilgisayar Destekli Tasarım

Bilgisayar Donanımı

Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği

Bilgisayar Programcılığı

Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

Deniz Elektroniği

Deniz Haberleşme

Diş Protez

Elektrik

Elektronik

Endüstriyel Elektronik

Endüstriyel Otomasyon

Gıda Teknolojisi

Haberleşme teknolojisi

Harita Kadastro

Uçak Teknolojisi

Uçak Gövdesi

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

Astronomi ve Uzay Bilimleri

Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği

Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği

Bilgisayar Enformatik

Sistem Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Elektrik Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Fizik Mühendisliği

Gemi İnşaat Mühendisliği

Gıda Muhendisliği

Gıda Bilimi ve Teknolojisi

Havacılık Mühendisliği

Uçak Mühendisliği

Hidrojeoloji Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Matematik Bilgisayar Programcılığı

İşletme Mühendisliği

Jeofizik Mühendisliği

Jeoloji Mühendisliği

Kimya Mühendisliği

Maden Mühendisliği

Makine Mühemdisliği

Meteoroloji Mühendisliği

Mimarlık

Nükleer Enerji Mühendisliği

Orman Endüstri Mühendisliği

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği

Peyzaj Mühendisliği

Tekstil Mühendisliği

Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

Anaokulu Öğretmenliği

Okul Öncesi Öğretmenliği

Arkeoloji ve Sanat Tarihi

Gazetecilik

İletişim

Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Bankacılık ve Sigortacılık

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

Ekonometri

Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği

Enformatik

İşletme

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Turizm İşletmeciliği

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Turizmde Büro Yönetimi

Uluslararası Ticaret

Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama

Endüstriyel Yönetim

Bahçe Bitkileri

Balikçılık Teknolojisi Mühendisliği

Beslenme ve Diyetetik

Bitki Koruma

Diş Hekimliği

Eczacılık

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Orman Mühendisliği

Tıbbi Biyolojik Bilimler

Tıp

Fizik Öğretmenliği

Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği

Radyo Televizyon ve Sinema

Reklamcılık

COĞRAFYA

Bu bölümde çevre insan ilişkileri, yeryüzündeki doğal çevrenin özellikleri, çevrede meydana gelen fiziki ve beşeri olayların dağılışı konularında inceleme ve araştırma yapılır.

Lisans Eğitimi ve Süresi:

Lisans eğitiminin ilk yıllarında genel coğrafya ve teorik bilgilere ağırlık verilmiştir. Son iki yılda ise, Türkiye coğrafyası, beşeri coğrafya veri toplama ve değerlendirme yöntemleri, toprak coğrafyası, ulaşım ve tarım coğrafyası gibi daha çok uygulamaya yönelik dersler verilir. Ayrıca, coğrafya öğrencilerine başlangıçta harita bilgisi, grafik ve diyagram-çizim yöntemleri gibi dersler verilir ve öğretim gezileri düzenlenir. Lisans eğitim süresi 4 yıldır.

Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:

Mezunlarına Lisans Diploması ve “Coğrafyacı” ünvanı verilir.

Coğrafya bölümünü bitirenler araştırmacı olabildikleri gibi, pedagoji eğitimi aldıkları takdirde ortaöğretim kurumlarında öğretmen olarak da çalışabilirler. Bunların dışında yüksek lisans programını bitirenler Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü ve çeşitli bakanlıklarda, “Jeomorfolog” ünvanı ile teknik eleman olarak çalışabilirler. Fakat bu kuruluşlardaki teknik eleman kadrosunun çok kısıtlı olduğu unutulmamalıdır.

COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ:

Bu programda coğrafya alanında öğretmen yetiştirme amacına yönelik eğitim ve araştırma yapılmaktadır.

Lisans Eğitimi ve Süresi:

Coğrafya Öğretmenliği bölümünde genel olarak coğrafya dersleri ile beraber genel kültür dersleri ve pedagojik formasyon dersleri yer almaktadır. Lisans eğitimi süresi 5 yıldır.

Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:

Mezunlarına Lisans Diploması ve “Coğrafya Öğretmeni” ünvanı verilir.

Coğrafya Öğretmenliği bölümünü bitirenler resmi ya da özel okullarda öğretmen olarak çalışabilirler.

FELSEFE GRUBU OĞRETMENLİĞİ

Bu programda ortaöğretim kurumlarında Felsefe Grubu Öğretmenliği yapacak elemanların yetiştirilmesi amaçlanmıştır.

Lisans Eğitimi ve Süresi:

Lisans eğitimi sırasında felsefe ve mantık dersleri yanında psikoloji ve sosyolojiye ilişkin dersler de yer almaktadır. Bunlarla birlikte öğretmenlik formasyonuı dersleri de verilmektedir. Lisans eğitimi süresi 5 yıldır.

Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:

Mezunlar “Felsefe Grubu Öğretmeni” ünvanı ile ortaöğretim kurumlarında görev alabilirler.

EĞİTİM İLETİŞİMİ VE PLANLAMASI

Bu programda okul dışı kurumlarda eğitim çalışmalarının sorumluluğunu alacak elemanlar yetiştirilir. EİP mezunlarına gelişen bilim ve teknolojinin kurumlarda yarattığı eğitim gereksinmesini saptama, analiz etme,program hazırlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini en kısa sürede, etkin ve ekonomik olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve beceriler kazandırılır.

Lisans Eğitimi ve Süresi:

İP öğrencileri yoğun olarak ilk iki yılda okudukları psikoloji, sosyoloji, sosyal psikoloji, kişiler arası iletişim, kitle iletişimi, iletişim teknolojisi gibi derslerle sağlam bir iletişim kültürü edinirler. Bu bölümde eğitimin içerik ve işleyişine ilişkin Eğitim Bilimi, Öğrenme Kuramları, Eğitim Sosyolojisi, Mesaj Tasarımı, Öğrenme Yöntem ve Materyalleri, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi, Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Felsefesi, Program Geliştirme, Araştırma Yöntem ve Teknikleri gibi dersler okutulmaktadır. Araştırma Yöntem ve Teknikleri ile Proje Yönetim Teknikleri derslerinin de yardımıyla kuramsal bilgiler, çeşitli düzeylerdeki uygulamalarla pekiştirilmektedir.

Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:

Mezunları Lisans Diploması ve “Eğitim İletişimi ve Planlamacısı” ünvanı alır. EİP mezunları bankalar, radyo-televizyon kuruluşları, fabrikalar, hizmet içi eğitim veren özel kuruluşlarda çalışmaktadırlar.

EV İDARESİ VE AİLE EKONOMİSİ

Bu programın amacı, barınma fonksiyonunu üstlenen kurumların sağlık ve ekonomi ilkelerine uygun biçimde yönetimi alanında çalışacak insan gücünü yetiştirmek ve bu konuda araştırma yapmaktır.

Lisans Eğitimi ve Süresi:

Lisans eğitimi sırasında ekonomi, işletme bilgisi, yönetim ilkeleri, kişisel ve toplumsal sağlık, kurum ve ev idaresi, pazarlama ve tüketici eğitimi, beslenme ilkeleri, konut sorunu ve planlama gibi dersler verilmektedir. Branş dersleri dışında fizik, kimya, matematik, istatistik, biyoloji, psikoloji ve sosyoloji alanlarındaki temel dersler de yer almaktadır. Teorik derslerin yanında uygulamaya yönelik saha çalışmaları da vardır. Eğitim süresi 4 yıldır.

Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:

Mezunlar “Ev İdrecisi ve Aile Ekonomisti” ünvanı ile çalışabilirler.

Ev idarecisi ve aile ekonomisti hastahane, kreş, otel, huzurevi gibi kuruluşlarda, kurumun temizliği, dekoru,eşyaların bakımı gibi modern işletmecilikte önemli yeri olan çalışmaları düzenler. Ayrıca tüketicinin korunmasına ve eğitime yönelik araştırma ve eğitim görevlerini yaparlar. Öğretmenlik sertifikası alanlar ortadereceli okullarda meslek dersi öğretmeni olarak çalışabilirler. Bu bölüm mezunları kısaca ev fonksiyonunu üstlenen her türlü kamu kuruluşunda görev yapabilirler.

HUKUK

Programın amacı yasaların uygulanması sırasında ortaya çıkacak anlaşmazlıkların çözümü konusunda çalışacak hukukçuları yetiştirmek ve bu alanda araştırma yapmaktır.

Lisans Eğitimi ve Süresi:

Lisans eğitimi süresince öğrencilere hukuk felsefesi ve sosyolojisi, Türk hukuk tarihi, anayasa hukuku, Roma özel hukuku, medeni hukuk, idare hukuku, devletler genel hukuku, İslam hukuku, borçlar hukuku, ceza hukuku, ticaret ve vergi hukuku gibi dersler verilir. Sorumluluğu çok fazla olan bu meslek dalında başarılı olmak için sürekli çalışma, okuma ve araştırma gerektiğini öncelikle kabul etmek şarttır.

Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:

Mezunlarına Lisans Diploması ile “Hukukçu, Avukat, Savcı, Hakim” ünvanları verilir.

Avukat olmak isteyenler fakülteyi bitirdikten sonra bir yıl süreli staj yapmak zorundadır. Mezunlar, hukuk müşaviri olarak da çalışabilirler. Hakim ya da savcı olmak isteyenler, Adalet Bakanlığı’nca açılan sınavı kazanmak,daha sonra da mahkemelerde staj yapmak zorundadırlar. Stajyerlik dönemini bitirenlerin kura ile atanacakları yerler belirlenir. Hukuk Fakültesini bitirenler, kaymakamlık, noterlik, müfettişlik, hariciye meslek memurluğu gibi alanlarda da iş bulabilmektedirler. Hukuk fakültelerinin ortak özellikleri uygulamaya yönelik eğitim vermemeleri ve çok kalabalık sınıflara sahip olmalarıdır. Ayrıca Hukuk Fakültelerinin hukuk sistemindeki ve yasalardaki değişmeleri yeterince takip etmemeleri öğrencinin yetişmesi bakımından eksikliktir.Ayrıca adaylar unutmamalıdırlar ki; hukuk eğitimi ağır, çok çalışmayı gerektiren ve ilk yıllarda uyum sağlanması güç olan bir eğitimdir.

Meslekler

Coğrafya

Coğrafya Öğretmenliği

Felsefe Grubu Öğretmenliği

Eğitim İletişimi ve Planlaması

Ev İdaresi ve Aile Ekonomisi

Hukuk

Kamu Yönetimi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Psikoloji

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Siyaset Bilimi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Alman Dili ve Edebiyatı

Alman Dili ve Kültürü

Almanca Öğretmenliği

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Arap Dili ve Edebiyatı

Arapça Öğretmenliği

Bulgar Dili ve Edebiyatı

Fransız Dili ve Edebiyatı

Fransızca Öğretmenliği

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Elektronik Öğretmenliği

Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği

Tekstil Öğretmenliği

Adalet

Avrupa Topluluğu

Halkla İlişkiler

Moda Konfeksiyon

Radyo Televizyon Programcılığı

Turizm Rehberliği

Turizm ve Otelcilik

Bilgisayar Destekli Tasarım

Bilgisayar Donanımı

Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği

Bilgisayar Programcılığı

Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

Deniz Elektroniği

Deniz Haberleşme

Diş Protez

Elektrik

Elektronik

Endüstriyel Elektronik

Endüstriyel Otomasyon

Gıda Teknolojisi

Haberleşme teknolojisi

Harita Kadastro

Uçak Teknolojisi

Uçak Gövdesi

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

Astronomi ve Uzay Bilimleri

Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği

Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği

Bilgisayar Enformatik

Sistem Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Elektrik Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Fizik Mühendisliği

Gemi İnşaat Mühendisliği

Gıda Muhendisliği

Gıda Bilimi ve Teknolojisi

Havacılık Mühendisliği

Uçak Mühendisliği

Hidrojeoloji Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Matematik Bilgisayar Programcılığı

İşletme Mühendisliği

Jeofizik Mühendisliği

Jeoloji Mühendisliği

Kimya Mühendisliği

Maden Mühendisliği

Makine Mühemdisliği

Meteoroloji Mühendisliği

Mimarlık

Nükleer Enerji Mühendisliği

Orman Endüstri Mühendisliği

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği

Peyzaj Mühendisliği

Tekstil Mühendisliği

Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

Anaokulu Öğretmenliği

Okul Öncesi Öğretmenliği

Arkeoloji ve Sanat Tarihi

Gazetecilik

İletişim

Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Bankacılık ve Sigortacılık

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

Ekonometri

Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği

Enformatik

İşletme

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Turizm İşletmeciliği

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Turizmde Büro Yönetimi

Uluslararası Ticaret

Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama

Endüstriyel Yönetim

Bahçe Bitkileri

Balikçılık Teknolojisi Mühendisliği

Beslenme ve Diyetetik

Bitki Koruma

Diş Hekimliği

Eczacılık

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Orman Mühendisliği

Tıbbi Biyolojik Bilimler

Tıp

Fizik Öğretmenliği

Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği

Radyo Televizyon ve Sinema

Reklamcılık

KAMU YÖNETİMİ

Bu programda devletin çeşitli kademelerinde idari görev alacak elemanların, öncelikle politik, mali ve uluslararası ilişkiler gibi alanlarda yetiştirilmesi amacı ile eğitim verilir.

Lisans Eğitimi ve Süresi:

Lisans eğitiminde siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre sorunları siyasal teoriler,siyasal düşünceler tarihi, devlet olgusu ve kökeni, siyasal iktidar, siyasal rejimler, anayasa hukuku gibi alanlara ilişkin dersler okutulmaktadır. Bu programın lisans eğitimi süresi 4 yıldır.

Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:

Mezunlarına Lisans Diploması ve “Kamu Yöneticisi” ünvanı verilir. Ayrıca mezunlar çalışma alanlarına göre “kaymakam, yönetici, müfettiş, vali” gibi ünvanlar da alabilirler.

Kamu yöneticisi, hükümetin gönderdiği kanun ve emirlerin ilgili dairelere iletilmesini ve bunların uygulanmasını sağlar. Özellikle vali ve kaymakamlar bulundukları il ya da ilçelerin güvenliğinden, ekonomik ve sosyal gelişmelerinden sorumludurlar. Kamu yönetimi mezunları, bakanlıkların tümünde idari görevlerde çalışabilir, özel sektörde yönetim mekanizmasının çeşitli kademelerinde görev alabilirler.

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

Bu programda devletin çeşitli kademelerinde idari görev alacak elemanların, öncelikle politik, mali ve uluslararası ilişkiler gibi alanlarda yetiştirilmesi amacı ile eğitim verilir.

Lisans Eğitimi ve Süresi:

Lisans eğitiminde siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre sorunları siyasal teoriler,siyasal düşünceler tarihi, devlet olgusu ve kökeni, siyasal iktidar, siyasal rejimler, anayasa hukuku gibi alanlara ilişkin dersler okutulmaktadır. Bu programın lisans eğitimi süresi 4 yıldır.

Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:

Mezunlarına Lisans Diploması ve “Kamu Yöneticisi” ünvanı verilir. Ayrıca mezunlar çalışma alanlarına göre “kaymakam, yönetici, müfettiş, vali” gibi ünvanlar da alabilirler.

Kamu yöneticisi, hükümetin gönderdiği kanun ve emirlerin ilgili dairelere iletilmesini ve bunların uygulanmasını sağlar. Özellikle vali ve kaymakamlar bulundukları il ya da ilçelerin güvenliğinden, ekonomik ve sosyal gelişmelerinden sorumludurlar. Kamu yönetimi mezunları, bakanlıkların tümünde idari görevlerde çalışabilir, özel sektörde yönetim mekanizmasının çeşitli kademelerinde görev alabilirler.

PSİKOLOJİ

Psikoloji bölümü, insan ve hayvan davranışlarının nedenlerinin ortaya çıkarılması için, gözlem ve deney yöntemleri ile bilimsel bir şekilde incelenmesi konularında eğitim ve araştırma yapar.

Lisans Eğitimi ve Süresi:

Lisans eğitim süresi 4 yıldır. Lisans eğitimi boyunca, psikolojiye giriş, çağdaş psikoloji akımları; gelişim psikolojisi, fizyolojik psikoloji, psikolojik testler, normalden sapan davranışlar psikolojisi gibi branş dersleri yanında araştırma teknikleri, ölçme ve değerlendirme istatistik ve sosyoloji dersleri de verilmektedir. Bu bölüm kuramsal ve uygulamalı psikoloji dallarından oluşur.

Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:

Mezunlarına Lisans Diploması ve “Psikolog” ünvanı verilir.

Psikologlar genellikle uygulama alanında çalışırlar. Sağlık Bakanlığı ve üniversitelere bağlı akıl hastaneleri,ruh sağlığı merkezleri, kreş ve çocuk bakımevleri, huzurevleri, cezaevleri, rehberlik ve danışma merkezleri ile okullar başlıca çalışma alanlarıdır. Psikoloji eğitimi sırasında yeterli formasyonu almış olanlar, ortaöğretim kurumlarında Felsefe Grubu Öğretmeni olarak görev alabilirler. Ayrıca son zamanlarda bazı psikologların özel işyerleri açtıkları ve endüstri alanında çalıştıkları görülmektedir. Uzmanlık eğitimini tamamlamış psikologların çalışma alanı bulması daha kolay olmaktadır.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Bu programın amacı, bireylerin çevreye uyumlarını ve gelişmelerini zorlaştıran etkenleri ortadan kaldırarak onlara en üst düzeyde gelişme ortamı sağlama, yeteneklerini geliştirebilecekleri eğitim programlarına ve mesleklere yönelmelerine yardımcı olma konusunda çalışacak eleman yetiştirmektedir.

Lisans Eğitimi ve Süresi:

Bu bölümde lisans eğitimi sırasında, eğitime giriş, eğitim sosyolojisi, eğitim felsefesi, eğitim tarihi, istatistik,araştırma gibi temel dersler yanında öğrenme psikolojisi, eğitim ve gelişim psikolojisi, sosyal psikoloji ölçme ve değerlendirme, psikometri, ruh sağlığı, rehberlik ve psikolojik danışma, mesleki rehberlik, özel eğitim programları, suçlu çocukların eğitimi, zekâ özürlü çocukların eğitimi gibi alan dersleri de okutulmakta ve uygulamalar yapılmaktadır. Eğitim süresi 4 yıldır.

Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:

Bu bölümü bitirenlerin ünvanları çalıştıkları kurumlara göre değişiklik gösterebilir. Mezunlar resmi ve özel okullarda rehberlik ve araştırma merkezlerirıde, özel dershanelerde, Adalet Bakanlığında, çocuk yuvalarında görev alabilmektedirler. Ayrıca özel rehberlik ve danışma büroları açarak da hizmet verebilirler.

SİYASET BİLİMİ

Bu programda uluslararası ilişkiler alanında uzmanlar yetiştirmek amacı ile uluslararası sistemin tarihi,geçirdiği evreler, sistemin ekonomik, siyasi, hukuksal yapısı ve işleyişi, uluslararası sistemi oluşturan devletlerin birbirleri ile olan ilişkileri ve Türkiye’nin bu sistem içindeki yeri ve ilişkileri konularında eğitim ve araştırma yapılır.

Lisans Eğitimi ve Süresi:

Lisans eğitimi sırasında siyasal tarih, siyaset bilimi, toplumbilim, devletler hukuku, ekonomi, uluslararası ilişkiler, Türk dış politikası gibi dersler okutulur. Eğitim süresi 4 yıldır.

Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:

Mezunlarına lisans diploması verilir. Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirenler Dışişleri Bakanlığı’nca açılacak sınavı kazandıkları takdirde “Diplomat” olarak çalışabilirler. Gönderildikleri ülke ile kendi ülkeleri arasındaki diplomatik ilişkileri düzenlerler. Mezunlar diplomatlık dışında,birçok alanda çalışabilirler. Başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere, Maliye, Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi devlet daireleri, uluslararası kuruluşlar, kamu iktisadi kuruluşları, uluslararası bankalar, özel şirketler ve çeşitli kitle haberleşme kuruluşlarında görev alabilirler. Ancak iş bulmanın ön koşulu iyi formasyon ve dil bilgisine sahip olmaktır.

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Bu programda uluslararası ilişkiler alanında uzmanlar yetiştirmek amacı ile uluslararası sistemin tarihi,geçirdiği evreler, sistemin ekonomik, siyasi, hukuksal yapısı ve işleyişi, uluslararası sistemi oluşturan devletlerin birbirleri ile olan ilişkileri ve Türkiye’nin bu sistem içindeki yeri ve ilişkileri konularında eğitim ve araştırma yapılır.

Lisans Eğitimi ve Süresi:

Lisans eğitimi sırasında siyasal tarih, siyaset bilimi, toplumbilim, devletler hukuku, ekonomi, uluslararası ilişkiler, Türk dış politikası gibi dersler okutulur. Eğitim süresi 4 yıldır.

Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:

Mezunlarına lisans diploması verilir. Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirenler Dışişleri Bakanlığı’nca açılacak sınavı kazandıkları takdirde “Diplomat” olarak çalışabilirler. Gönderildikleri ülke ile kendi ülkeleri arasındaki diplomatik ilişkileri düzenlerler. Mezunlar diplomatlık dışında,birçok alanda çalışabilirler. Başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere, Maliye, Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi devlet daireleri, uluslararası kuruluşlar, kamu iktisadi kuruluşları, uluslararası bankalar, özel şirketler ve çeşitli kitle haberleşme kuruluşlarında görev alabilirler. Ancak iş bulmanın ön koşulu iyi formasyon ve dil bilgisine sahip olmaktır.

Meslekler

Coğrafya

Coğrafya Öğretmenliği

Felsefe Grubu Öğretmenliği

Eğitim İletişimi ve Planlaması

Ev İdaresi ve Aile Ekonomisi

Hukuk

Kamu Yönetimi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Psikoloji

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Siyaset Bilimi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Alman Dili ve Edebiyatı

Alman Dili ve Kültürü

Almanca Öğretmenliği

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Arap Dili ve Edebiyatı

Arapça Öğretmenliği

Bulgar Dili ve Edebiyatı

Fransız Dili ve Edebiyatı

Fransızca Öğretmenliği

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Elektronik Öğretmenliği

Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği

Tekstil Öğretmenliği

Adalet

Avrupa Topluluğu

Halkla İlişkiler

Moda Konfeksiyon

Radyo Televizyon Programcılığı

Turizm Rehberliği

Turizm ve Otelcilik

Bilgisayar Destekli Tasarım

Bilgisayar Donanımı

Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği

Bilgisayar Programcılığı

Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

Deniz Elektroniği

Deniz Haberleşme

Diş Protez

Elektrik

Elektronik

Endüstriyel Elektronik

Endüstriyel Otomasyon

Gıda Teknolojisi

Haberleşme teknolojisi

Harita Kadastro

Uçak Teknolojisi

Uçak Gövdesi

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

Astronomi ve Uzay Bilimleri

Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği

Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği

Bilgisayar Enformatik

Sistem Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Elektrik Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Fizik Mühendisliği

Gemi İnşaat Mühendisliği

Gıda Muhendisliği

Gıda Bilimi ve Teknolojisi

Havacılık Mühendisliği

Uçak Mühendisliği

Hidrojeoloji Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Matematik Bilgisayar Programcılığı

İşletme Mühendisliği

Jeofizik Mühendisliği

Jeoloji Mühendisliği

Kimya Mühendisliği

Maden Mühendisliği

Makine Mühemdisliği

Meteoroloji Mühendisliği

Mimarlık

Nükleer Enerji Mühendisliği

Orman Endüstri Mühendisliği

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği

Peyzaj Mühendisliği

Tekstil Mühendisliği

Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

Anaokulu Öğretmenliği

Okul Öncesi Öğretmenliği

Arkeoloji ve Sanat Tarihi

Gazetecilik

İletişim

Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Bankacılık ve Sigortacılık

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

Ekonometri

Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği

Enformatik

İşletme

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Turizm İşletmeciliği

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Turizmde Büro Yönetimi

Uluslararası Ticaret

Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama

Endüstriyel Yönetim

Bahçe Bitkileri

Balikçılık Teknolojisi Mühendisliği

Beslenme ve Diyetetik

Bitki Koruma

Diş Hekimliği

Eczacılık

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Orman Mühendisliği

Tıbbi Biyolojik Bilimler

Tıp

Fizik Öğretmenliği

Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği

Radyo Televizyon ve Sinema

Reklamcılık

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Bu programda uluslararası ilişkiler alanında uzmanlar yetiştirmek amacı ile uluslararası sistemin tarihi,geçirdiği evreler, sistemin ekonomik, siyasi, hukuksal yapısı ve işleyişi, uluslararası sistemi oluşturan devletlerin birbirleri ile olan ilişkileri ve Türkiye’nin bu sistem içindeki yeri ve ilişkileri konularında eğitim ve araştırma yapılır.

Lisans Eğitimi ve Süresi:

Lisans eğitimi sırasında siyasal tarih, siyaset bilimi, toplumbilim, devletler hukuku, ekonomi, uluslararası ilişkiler, Türk dış politikası gibi dersler okutulur. Eğitim süresi 4 yıldır.

Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:

Mezunlarına lisans diploması verilir. Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirenler Dışişleri Bakanlığı’nca açılacak sınavı kazandıkları takdirde “Diplomat” olarak çalışabilirler. Gönderildikleri ülke ile kendi ülkeleri arasındaki diplomatik ilişkileri düzenlerler. Mezunlar diplomatlık dışında,birçok alanda çalışabilirler. Başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere, Maliye, Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi devlet daireleri, uluslararası kuruluşlar, kamu iktisadi kuruluşları, uluslararası bankalar, özel şirketler ve çeşitli kitle haberleşme kuruluşlarında görev alabilirler. Ancak iş bulmanın ön koşulu iyi formasyon ve dil bilgisine sahip olmaktır.

ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI

Bu programda Alman dili öğretilmekte ve başta Federal Alman Dili ve Kültürü olmak üzere Almanca konuşulan ülkelerin kültürleri ve edebiyatları tarihi gelişimleri içinde verilmektedir. Bu bölüme girebilmek için ÖSS’de, Yabancı Dil Testindeki Almanca sorularının cevaplanması zorunludur.

Lisans Eğitimi ve Süresi:

Lisans eğitimi süresi 4 yıldır.

Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:

Mezunlar “Dilbilimci” ünvanı ile üniversitelerde, kültür ve turizm faaliyetleri ile ilgili alanlarda, tercüme bürolarında çalışabilirler. Öğretmenlik sertifikası olanlar ortadereceli okullarda öğretmenlik yapabilirler.

ALMAN DİLİ VE KÜLTÜRÜ

Bu programda Alman dili öğretilmekte ve başta Federal Alman Dili ve Kültürü olmak üzere Almanca konuşulan ülkelerin kültürleri ve edebiyatları tarihi gelişimleri içinde verilmektedir. Bu bölüme girebilmek için ÖSS’de, Yabancı Dil Testindeki Almanca sorularının cevaplanması zorunludur. Lisans eğitimi süresi 4 yıldır.

Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:

Mezunlar “Dilbilimci” ünvanı ile üniversitelerde, kültür ve turizm faaliyetleri ile ilgili alanlarda, tercüme bürolarında çalışabilirler. Öğretmenlik sertifikası olanlar ortadereceli okullarda öğretmenlik yapabilirler.

ALMANCA ÖGRETMENLİGİ

Bu programda ortaöğretim kurumlarındaki müfredata göre öğrencilere Almanca öğretecek eğitimcilerin yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Bu bölüme girebilmek için ÖSS’de Almanca sorularının cevaplanması zorunludur.

Lisans eğitim süresi 4 yıldır. Almanca dersleri yanında pedagoji ve öğretmenlik bilgisi dersleri de yer almaktadır.

Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:

“Almanca Öğretmeni” ünvanını alan mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığı’nca öngörülen gerekli şartları yerine getirdikten sonra ortaöğretim kurumlarında çalışabilmektedirler. Ayrıca turizm sektöründe ve tercüme işlerinde de görev alabilirler.

AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI

Bu bölümde çalışmalar İngiliz Dili ve Edebiyatı programı ile birlikte yürütülmekte olup, 17. yüzyıldan itibaren ilk ürünlerini vermeye başlayan Amerikan Edebiyatı ile Amerikalıların bu eserlerde yansıtılan yaşantıları ve dünya görüşleri incelenmekte ve öğretilmektedir. Bu bölüme girebilmek için ÖSS’de İngilizce Testinin cevaplanması zorunludur.

Lisans eğitimi süresi 4 yıldır. Günümüzde dünyanın ekonomik, siyasal ve bir ölçüde kültürel yapısının oluşumunda etkin olan ülkelerin başında gelen Amerika Birleşik Devletlerinin tarihi, uygarlığının çeşitli yönleri, toplumsal yapısı, düşünce, edebiyat ve sanat ürünleri incelenmektedir.

Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:

Mezunlar TRT ve özel televizyon kurumlarında, elçiliklerde, turizm şirketlerinde çalışabilmeMedir.

ARAP DİLİ VE EDEBİYATI

Bu programda Arapça Dilbilgisi, çeşitli Arapça metinlerin Türkçe’ye çevirileri, Arapça konuşma ve yazma, Arap dili ve edebiyatı ile ilgili eğitim ve araştırma yapılmaktadır.

Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:

“Dilbilimci” ünvanı alan mezunlar, Diyanet İşleri Başkanlığında çalışabilir, ortadereceli okullarda öğretmenlik yapabilirler, çeviri ve tercümanlık işlerinde çalışabilirler.

ARAPÇA ÖGRETMENLİĞİ

Bu programın amacı, İmam-Hatip okullarına öğretmen yetiştirmektir.

Bir yıl süreli “Arapça Hazırlık Programı” uygulanır. Bu programı başarıyla tamamlayanlar 4 yıl süreli lisans eğitimine başlarlar. Arapça ve Arap Edebiyatı ile ilgili dersler ağırlıktadır.

Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:

“Arapça Öğretmeni” ünvanını alan mezunlar, İmam-Hatip Okullarında çalışabilirler.

BULGAR DİLİ VE EDEBİYATI

Bu programda Bulgar dili, kültürü ve edebiyat eserleri incelenmektedir.

Lisans eğitimi süresi 4 yıldır. Dil ve edebiyat eğitimi birlikte uygulanmaktadır. Bulgar dilinin öğretilmesinin yanısıra, edebiyat ve kültüre ait bilgilerin de kazandırılması amaçlanmaktadır.

Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:

“Dilbilimci” ünvanı alan mezunlar, kültür ve turizm faaliyetleri ile ilgili alanlarda, tercüme işlerinde çalışabilirler.

admin Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir