Narsistik Kişilik Bozukluğu

Narsistik Kişilik Bozukluğu
En güzel, en yakışıklı, en parlak, en başarılı kişi olma hayallerine
kendilerini kaptırırlar. Böylesine yoğun narsisistik beklentiler içinde
kuşkusuz hayal kırıklıkları, incinmelerde o denli sık olabilir.

Özsaygı sanki hep dışardan gelecek ilgi, beğeni ve onaylarla
beslenmektedir.

Eleştiriye dayanamazlar, sürekli övgü beklerler. Bu nedenle görünüş ve
davranış hep buları elde etmeye yöneliktir. Beklentileri karşılanmayınca
özsaygı çabuk düşer. Kırgınlıklar, bunaltı ve çökkünlükler olabilir.

Bu kişilik bozukluğu için tanı kriterleri:

1) Kendisinin çok önemli olduğu duygusunu taşır ( Örn: başarılarını ve
yeteneklerini abartır, yeterli bir başarı göstermeksizin üstün biri
olarak bilinmeyi bekler)

2) Sınırsız başarı, güç, zeka, güzellik ya da kusursuz sevgi
düşlemeleri üzerine kafa yorar

3) “Özel” ve eşi bulunmaz biri olduğuna ve ancak başka özel ya da
toplumsal durumu üstün kişilerin( ya da kurumların) kendisini
anlayabileceğine ya da ancak onlarla arkadaşlık etmesi gerektiğine
inanır.

4) Çok beğenilmek ister.

5) Hak kazandığı duygusu vardır: Kendisinin özellikle kayırılacak
olduğu bir tedavi biçiminin uygulanacağı beklentileri ya da
beklentilerine göre uyum gösterme

6) Kişiler arası ilişkileri kendi çıkarı için kullanır: Kendi amaçlarına
ulaşmak için başkalarının zayıf yanlarını kullanır

7) Empati (Eşduyum) yapamaz: Başkalarının duygularını ve
gereksinimlerini tanıyıp tanımlama konusunda isteksizdir.

8) Çoğu zaman başkalarını kıskanır ya da başkalarının kendisini
kıskandığına inanır.

9) Küstah, kendini beğenmiş davranış ya da tutumlar sergiler

admin Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir